Fundusze inwestycyjne

 
 
 

   1. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy w każdym zakresie począwszy od fazy koncepcyjnej, przygotowaniach formalnych przy założeniu towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego,  opracowania procedur, zasad wyceny oraz strategii dla funduszu.
     
     
   2. Współpracujemy z doradcami podatkowymi przygotowującymi koncepcje optymalizacji podatkowych.
     
     

  

 
Nasze doświadczenie w głównej mierze zostało zbudowane wokół  instytucji nadzorowanej jakim jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W związku z tym, że budowaliśmy ją od podstaw, to znamy prawie wszystkie aspekty i uwarunkowania funkcjonowania tego typu podmiotu na rynku. Specjalizujemy się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, które są podmiotami dedykowanymi dla inwestorów powierzających zarządzanie profesjonalistom, nadzorowanych przez inne podmioty i obowiązanych do okresowej prezentacji efektów swoich działań w formie wycen aktywów 
funduszy.
 
 
Copyright ©2017 InvRest, All Rights Reserved.