Kim jesteśmy

 
Jesteśmy menedżerami z kilkunastoletnim doświadczeniem specjalizującymi się w doradztwie strategicznym i operacyjnym. Jednym z większych wyzwań w naszej karierze zawodowej był proces restrukturyzacji portfela spółek przemysłowych i nieruchomościowych należących do Skarbu Państwa. W 2010 r. na bazie aktywów należących do Agencji Rozwoju Przemysłu powołaliśmy zamknięty fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych, w skład którego weszły przedsiębiorstwa wymagające restrukturyzacji. W trakcie 6 lat zarządzania funduszem, zasiadaliśmy w radach nadzorczych spółek portfelowych, dokonaliśmy połączenia dwóch stoczni, przeprowadzaliśmy akwizycje dużych przedsiębiorstw z branży stoczniowej oraz przemysłu ciężkiego.
  
Wspólnie z niemieckim partnerem wybudowaliśmy fabrykę morskich fundamentów wież wiatrowych o wartości 0,5 mld zł. Dla realizacji naszych projektów pozyskaliśmy wielokrotnie finansowanie unijne. Restrukturyzacja dla nas to ciągłe doskonalenie i poprawa efektywności przedsiębiorstwa.
 
Od 2016 roku z powodzeniem doradzamy podmiotom prywatnym. Wykorzystując możliwości jakie daje nowa ustawa - "Prawo restrukturyzacyjne" - wspieramy naszym doświadczeniem nie tylko firmy notowane na rynku publicznym ale również średnie i małe przedsiębiorstwa o charakterze rodzinnym.
 
Więcej Informacji

 
Nasze doświadczenie: 
 
1.   Wsród naszych klientów, którym doradzaliśmy przy przygotowaniu planów restukturyzacyjnych oraz układów przyjętych przez wierzycieli i zatwierdzonych przez sąd byli m.in.:
 
 
    galeria handlowa o powierzychni ok 10 tys. m.kw. w mieście do ok 120 tys. mieszkańców, 
 
    producent konstrukcji stalowych stalowych i kontenerów (spółka notowana publicznie), zatrudnienie ok. 230 pracowników,
 
    fabryka mebli (spółka z kapitałem zagranicznym), roczne obroty ok. 80 mln zł; zatrudnienie ok. 140 osób; zadłużenie podlegające restrukturyzacji 40 mln zł,
 
  producent wędlin o zasięgu ogólnopolskim, zadłużenie podlegające restrukturyzacji 80 mln zł,
 
  prywatna elektrownia wodna.
 
2.   Kilkanaście przygotowanych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, których przedmiotem była m.in. restrukturyzacja zadłuzenia o łącznej kwocie powyżej 220 mln zł.
 
 
3.   Porozumienia pozasądowe
 
 
 
 
 
 
W przeszłości:
 
1,2 mld zł
wartość aktywów
zarzdzanego przez nas funduszu
80 mln zł
przeprowadzone emisje obligacji
0,5 mld zł
wartość inwestycji
w energetykę wiatrową
100 mln zł
pozyskane finansowanie kredytowe
ok. 2000
zatrudnienie w spółkach portfelowych
160 mln zł
pozyskane finansowanie unijne

Zakres usług

 

Nawsze doświadcenie zdobyliśmy w instytucjach finansowych oraz miedzynarodowych firmach konsultigowych. W przeszłości zarządzaliśmy majątkiem wartym 1,2 mld zł. Efektywne zarządzanie wymagało od nas podejmowania trudnych decyzji. Sprawdzamy się w tym, co robiliśmy wcześniej. Nie oznacza to, że bronimy się przed nowymi wyzwaniami. Do bardziej złożonych projektów potrafimy kompletować zespoły zadaniowe.

 

 

Doradztwo
restrukturyzacyjne

 

Doradztwo strategiczne
i operacyjne

 

Fundusze
inwestycyjne

 

 

Doradztwo
transakcyjne

 

Pozyskiwanie

finansowania

Copyright ©2017 InvRest, All Rights Reserved.